Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-130 była przeznaczona do zapewnienia łączności radiowej bez podstrajania i bez poszukiwania sygnałów korespondenta. Zapewniała ona pewną dwustronną łączność, tak w ruchu jak i na postoju z radiostacją tego samego typu i z radiostacjami R-140.

Zakres roboczych częstotliwości od 1500 do 10990 kHz był podzielony na 10 podzakresów. Radiostacja miała 950 ustalonych częstotliwości z odstępem co 10 kHz. Oprócz tego przewidziano płynną zmianę częstotliwości. W tym przypadku łączność utrzymywało się z poszukiwaniem sygnału korespondenta.

W radiostacji R-130 stosowało się następujące typy anten:

 1. Wariant samochodowy:
  • pręt 4 m;
  • dipol symetryczny;
  • skośny promień.
 2. Wariant czołgowy:
  • pręt 4 m;
  • pręt 10 m.
Radiostacja zapewniała dwustronną łączność z radiostacją tego samego typu na odległościach:
 • na antenie "pręt 4 m" do 50 km w dzień i do 20 km w nocy;
 • na antenie "dipol symetryczny" do 350 km, na wybranych częstotliwościach;
 • na antenie "skośny pręt" do 75 km;
 • na antenie "pręt 10 m" do 75 km w dzień i do 35 km w nocy.
Radiostacja zapewniałą następujące rodzaje pracy:
 • odbiór i nadawanie sygnałów telefonicznych z modulacją jednowstęgową;
 • odbiór i nadawanie sygnałów telegraficznych z manipulacją amplitudy (A1A);
 • nadawanie sygnałów telegraficznych z manipulacją częstotliwości (F1A-500);
 • odbiór i nadawanie sygnałów telefonicznych z modulacją amplitudy (A3E);
 • odbiór dyżurny sygnałów wszystkich w/w rodzajów pracy , za wyjątkiem sygnałów z manipulacją częstotliwości (odbiór jest możliwy przy zastosowaniu dodatkowej przystawki);
 • nadawanie sygnałów telegraficznych z zastosowaniem urządzeń szybkodziałających z szybkością telegrafowania do 150 bodów;
 • utrzymanie łączności w płynnym zakresie częstotliwości z zastosowaniem wszystkich w/w rodzajów pracy za wyjątkiem modulacji jednowstęgowej.
Moc oddawana przez nadajnik w ekwiwalent anteny "Pręt 4 m" przy nominalnym napięciu sieci pokładowej wynosi w całym zakresie częstotliwości 12 ? 40 W. W układzie "20?" moc nadajnika zawiera się w granicach 20?30? mocy całkowitej.

W skład podstawowego zestawu radiostacji w wykonaniu samochodowym wchodziło:
 • aparatura nadawczo-odbiorcza typu R-130;
 • wynośne urządzenie dopasowujące typu WUDA-S;
 • blok zasilania wzmacniacza mocy typu BZ-MW-26;
 • anteny i wyposażenie anten;
 • mikrotelefon;
 • klucz telegraficzny;
W podstawowy komplet wariantu czołgowego radiostacji R-130 wchodziło:
 • aparatura nadawczo-odbiorcza typu R-130;
 • wynośne urządzenie dopasowujące typu WUDA-Cz;
 • blok zasilania wzmacniacza mocy typu BZ-WM-26;
 • hełmofon czołgowy;
 • kabel z przełącznikiem napierśnym;
 • klucz telegraficzny;
 • anteny i ich osprzęt.


Design i administracja: Karol Grajczyk