Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-123z była przeznaczona do zapewnienia fonicznej łączności radiowej nieutajnionej i utajnionej (z urządzeniem T-219) na szczeblach taktycznych. Radiostacja zapewniała ciągłą, niezawodną dwustronną łączność radiową zarówno na postoju jak i w ruchu, z radiostacją tego samego typu oraz z innymi radiostacjami, pracującymi w tym samym zakresie częstotliwości i z modulacją częstotliwości.

Radiostacja R-123z była radiostacją ultrakrótkofalową, nadawczo-odbiorczą, foniczną, z modulacją częstotliwości oraz z tłumikiem szumów.

Radiostacja pracowała w zakresie częstotliwości od 20.0 MHz do 51.5 MHz i posiadała 1261 fal roboczych rozmieszczonych co 25 kHz.

Zakres radiostacji był podzielony na dwa podzakresy:

  • 1 podzakres od 20 MHz do 35.75 MHz;
  • 2 podzakres od 35.75 MHz do 51.5 MHz.
Przestrajanie z jednej częstotliwości roboczej na inną częstotliwość roboczą odbywało się w sposób ciągły. Radiostacja mogła być wstępnie nastrojona na dowolne, uprzednio wybrane i przygotowane cztery częstotliwości robocze.

Radiostacja R-123z była przystosowana do współpracy z następującymi antenami:
  • prętową 4 m;
  • masztową typu AMD-123 o wysokości do 16 m;
  • awaryjną z przewodu LPRGS o długości 3 m.
Zastosowanie dodatkowych filtrów antenowych pozwalało na jednoczesną pracę dwóch radiostacji R-123z lub jednej radiostacji R-123z i jednej radiostacji KF R-130/M na wspólnej antenie. Moc nadajnika na dowolnej częstotliwości zakresu roboczego wynosiła nie mniej niż 40 W.

Radiostacja była przystosowana do pracy z zewnętrznym urządzeniem utajniającym typu T-219 w układzie "SIMPLEKS-UTS"

Zasięg łączności radiostacji R-123z z drugą radiostacją tego samego typu różnił się w zależności od zastosowanej anteny i wynosił:
  • 25 km dla anteny "Pręt 4 m";
  • 60 km dla anteny AMD- 123;
  • 5 km dla anteny awaryjnej;
Radiostacja była zasilana z sieci pokładowej prądu stałego o napięciu 26V.

Design i administracja: Karol Grajczyk