Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-111 była radiostacją przewoźną, ultrakrótkofalową, telefoniczną z modulacją częstotliwości, odbiorczo-nadawczą, z automatycznym przestrajaniem na jedną z czterech zawczasu przygotowanych częstotliwości. Zapewniała zdalne sterowanie z pulpitu wynośnego, aparatu telefonicznego oraz automatyczną retranslację korespondentów.

Radiostacja zachowywała zdolność do pracy w dowolnych warunkach klimatycznych w granicach temperatury od -40?C do +50?C i przy wilgotności względnej powietrza do 98%. Była radiostacją szczebla taktycznego montowana w wozach dowodzenia.

Radiostacja R-111 pracowała w zakresie częstotliwości od 20.0 do 52.0 MHz i posiada 1281 częstotliwości roboczych. Zakres częstotliwości był podzielony na dwa podzakresy:

  • 1 podzakres - od 20 do 36 MHz;
  • 2 podzakres - od 36 do 52 MHz.
Odstęp między częstotliwościami roboczymi wynosił 25 kHz.

Moc nadajnika wynosiła nie mniej niż 75W na dowolnej częstotliwości zakresu, przy nominalnym napięciu sieci pokładowej (26V) oraz po dokładnym zestrojeniu radiostacji.

Design i administracja: Karol Grajczyk