Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-110 - krótkofalowa, nadawczo-odbiorcza radiostacja dużej mocy. na 5 lub 3 samochodach Ził-157, eksploatowana w Wojsku Polskim. Zakres częstotliwości pracy nadajnika: 1,5 - 30MHz, odbiornika BERYL-2 1 - 30MHz i odbiornika R-250M1 1,5 - 25,5MHz.

Była sprzętem wyprodukowanym po wojnie w ZSRR zakupionym na potrzeby jednostek wojsk łączności, jednostek wojsk radiotechnicznych i stacjonarnych centrów nadawczych.

Wersje radiostacji:

 • R-110 - wersja na 5 samochodach ZIŁ-157,
 • R-110M - wersja na 3 samochodach ZIŁ-157,
 • R-110M2 - wersja na 3 samochodach ZIŁ-157 z unowocześnionym sprzętem.
Radiostacja przeznaczona była do utrzymywania łączności fonicznej lub telegraficznej (ręcznej i dalekopisowej) na bardzo duże odległości do 8000 km.

W latach 60-90-tych zabezpieczała łączność ze Sztabem Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego początkowo ze stacjonarnych centrów radiowych. Od końca lat 70. treningi łączności prowadziły radiostacje R-110 z 2 Brygady Łączności i 25 Pułku Łączności.

W ramach tworzonej Polskiej Stacji Antarktycznej w 1977 roku, w celu zabezpieczenia łączności z krajem, z pierwszą grupą naukowców popłynął tam nadajnik radiostacji R-110 (reszta urządzeń była jeszcze poufna) z wojskowymi operatorami.

W wojskach radiotechnicznych (pułki zakłóceń radiowych) nadajnik WJAZ-M2 był bardzo skutecznym urządzeniem (był do tego przystosowany). W okresie tzw. "zimnej wojny" tuż za naszymi wschodnimi granicami, nadajniki takie pracowały zakłócając "Radio Wolna Europa" z antenami ukierunkowanymi na Polskę i Czechosłowację.

Ukompletowanie:
 1. wersja R-110 na 5 samochodach:
  • samochód odbiorczy (odbiorniki, stojak sterowania i łączności oraz zespoły spalinowe)
  • samochód anten odbiorczych (dipol odbiorczy, antena rombowa, anteny fali bieżącej)
  • samochód nadawczy (nadajnik, część osprzętu antenowego, stojak serowania)
  • samochód zasilania (zespół spalinowo-elektryczny, zapasowe zbiorniki paliwa)
  • samochód anten nadawczych (dipole nadawcze, antena "V", antena rombowa)
 2. wersja R-110M na 3 samochodach:
  • samochód odbiorczy:
   • odbiornik Breyl-2 2 szt.
   • odbiornik R-250M
   • radiolinia R-403ŁM
   • dalekopis taśmowy STA-2MF 2 szt.
   • klucz automatyczny Morse'a R-010
   • radiostacja UKF R-105M
   • zespół spalinowo-elektryczny AB-4-T/230 2 szt.
   • maszt antenowy składany 12 m 2 szt.
   • maszt antenowy składany 12 m (do radiolinii)
   • anteny odbiorcze
  • samochód nadawczy:
   • nadajnik radiostacji WJAZ-M2
   • stojak sterowania
   • radiolinia R-403ŁM
   • radiostacja UKF R-105M
   • maszt antenowy składany 12 m
   • maszt antenowy składany 12 m (do radiolinii)
   • maszt antenowy składany 22,5 m
   • anteny nadawcze i fidery
  • samochód zasilania:
   • zespół spalinowo-elektryczny AD-30-T/400 z wysokoprężnym silnikiem JAZ
   • zespół spalinowo-elektryczny AB-1-O/230
   • radiostacja UKF R-105M


Design i administracja: Karol Grajczyk