Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-108 - ultrakrótkofalowa, nadawczo-odbiorcza, simpleksowa, małej mocy konstrukcji ZSRR. Radiostacja R-108 była radiostacją pracującą z modulacją częstotliwości bez tłumika szumów. Zakres częstotliwości 28 - 36,5MHz.

Była radiostacją o konstrukcji typu "transceiver" tzn. nadawczo-odbiorczą wykorzystującą część podzespołów radiostacji podczas nadawania i odbioru. Nastrojenie nadajnika było jednoznaczne z nastrojeniem na tą samą częstotliwość odbiornika radiostacji.

Była jedną z radiostacji rodziny zwanej "ASTRA" razem z radiostacjami R-105 i R-109. Zakresy ich częstotliwości zazębiały się, dzięki czemu będąc eksploatowane w piechocie artylerii naziemnej i przeciwlotniczej umożliwiały współpracę bojową tych wojsk.

Wersje radiostacji:

  • R-108 - najstarsza powojenna wersja
  • R-108D - z możliwością zdalnego sterowania i retranslacji
  • R-108DM - zmodernizowana
  • R-108M - zminiaturyzowana na lampach bezcokołowych i półprzewodnikach
Konstrukcja radiostacji zapewnia bryzgoszczelność i pyłoszczelność oraz możliwość pracy w trudnych warunkach klimatycznych i mechanicznych. Jest przystosowana do pracy w zakresie temperatury otaczającego powietrza od -50 °C do +50 °C i wilgotności względnej do 98%.

Radiostacja R-108 była przeznaczona do zapewnienia łączności radiowej w oddziałach i pododdziałach wojsk lądowych (artylerii). Była radiostacją przenośną, plecakową umożliwiającą utrzymywanie łączności telefonicznej nawet podczas marszu z zestawu mikrofonowo-słuchawkowego względnie w pomieszczeniu z mikrotelefonu.

Anteny i zasięgi łączności:
  • antena prętowa 1,5 m - 6 km
  • antena prętowa (przedłużona) 2,7 m - 8 km
  • antena promieniowa - 15 km
  • antena promieniowa podniesiona - 25 km


Design i administracja: Karol Grajczyk