Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-107 była jedną z nowszych radiostacji przenośnych. Dzięki szerokiemu pasmu pracy praktycznie zastępowała takie radiostacje jak R-105, R-108 czy R-109. Pracowała z modulacją częstotliwości w zakresie od 20 do 52MHz. Całe pasmo było podzielone na dwa podzakresy: 20-36 i 36-52MHz. Dawało to 1231 fal roboczych z odstępem 25kHz. Standardowo była wyposażona w antenę "Kulikowa", składaną antenę prętową 2,7m oraz antenę fali bieżącej o długości 40m. Radiostacja umożliwiała zaprogramowanie czterech "zawczasu przygotowanych częstotliwości".

Zasięgi łączności:
  • z anteną "Kulikowa"
  • z anteną prętową
  • z anteną fali bieżącej
    ok. 6km
    ok. 6-8km
    ok. 12-25km
Mogła współpracować z telefonami polowymi jako punktami wynośnymi.

Przeznaczona była do zapewnienia łączności radiowej do szczebla kompanii włącznie.

R-107M R-107T z wyświetlaczem cyfrowym
Design i administracja: Karol Grajczyk