Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja R-105 - ultrakrótkofalowa, nadawczo-odbiorcza (ang. transceiver), simpleksowa, małej mocy konstrukcji ZSRR. Radiostacja R-105 była radiostacją pracującą z modulacją częstotliwości bez blokady szumów (przy braku sygnału). Zakres częstotliwości 36 - 46,1MHz.

Była radiostacją o konstrukcji wykorzystującej część podzespołów podczas nadawania i odbioru, tzn. nastrojenie nadajnika było jednocześnie nastrojeniem na tą samą częstotliwość odbiornika radiostacji.

Była jedną z radiostacji rodziny zwanej "ASTRA" razem z radiostacjami R-108 , R-109 oraz R-114. Zakresy ich częstotliwości zazębiały się, dzięki czemu, będąc eksploatowane w piechocie, artylerii naziemnej i przeciwlotniczej, umożliwiały współpracę bojową tych wojsk.

Wersje radiostacji:

  • R-105 - najstarsza powojenna wersja
  • R-105D - z możliwością zdalnego sterowania i retranslacji
  • R-105DM - zmodernizowana
  • R-105M - zminiaturyzowana na lampach pręcikowych i półprzewodnikach
Radiostacja R-105 była przeznaczona do zapewnienia łączności radiowej w oddziałach i pododdziałach wojsk lądowych. Stanowiła wyposażenie plutonów piechoty i wozów dowodzenia. Była radiostacją przenośną, plecakową umożliwiającą utrzymywanie łączności telefonicznej podczas marszu z zestawu mikrofonowo-słuchawkowego względnie w pomieszczeniu z mikrotelefonu.

W wojskach łączności była radiostacją pokładową, radiostacji i aparatowni na samochodach przeznaczoną do utrzymywania łączności podczas przemieszczania kolumn lub we wstępnej fazie uruchamiania łączności na węźle łączności. W niektórych aparatowniach wraz ze wzmacniaczem mocy przeznaczona była (wraz z innymi urządzeniami) do zdalnego pomiędzy wozem odbiorczym i nadawczym np. w Radiostacji R-102 lub realizacji pracy dalekopisem z aparatowni węzła łączności do aparatowni radioodbiorczej względnie bezpośrednio do radiostacji R-118. W latach 70.-90. najbardziej rozpowszechnioną na sprzęcie łączności była już jej wersja R-105M.

Anteny i zasięgi łączności /teoretyczne, w praktyce różnie bywało/:
  • antena prętowa 1,5 m - 6 km
  • antena prętowa (przedłużona) 2,7 m - 8 km
  • antena promieniowa - 15 km
  • antena promieniowa podniesiona - 25 km


R-105D R-105M
Design i administracja: Karol Grajczyk