Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja WS19 była przystosowana do montażu w czołgach i pojazdach kołowych. Wykorzystywana była przez armię brytyjską i wojska krajów sprzymierzonych, w tym polskie. Dotarła nawet do Związku Radzieckiego. Zakresy pracy to od 2 do 8MHz i od 230 do 240MHz. Moc wyjściowa 25 - 30W dla emisji A1 i 10 - 14W dla emisji A2 i A3. Antena o długości od 2,4 do 3m.

Design i administracja: Karol Grajczyk