Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Oprócz znanej powszechniej radiostacji "Błyskawica" w czasie powstania warszawskiego czynna była także radiostacja "Burza". Jej konstruktorem był krótkofalowiec Włodzimierz Markowski - SP3WM (znak powojenny SP5MW) "Rybka". Konstrukcję radiostacji rozpoczął on 3 a zakończył 4 sierpnia 1944 r. Radiostacja foniczna o mocy 18 W pracowała od 4 sierpnia 1944 r. w gmachu Poczty Głównej. Została ona uruchomiona przez mjr Stanisława Noworolskiego "Zworę" (oficera Dowództwa Wojsk Łączności Komendy Głównej AK). Wykorzystując antenę zainstalowaną przez Niemców na dachu Poczty Głównej koło północy 2 sierpnia nadano audycję próbną na fali 52,1 m, informującą o wybuchu powstania i zawierającą apele o pomoc oraz teksty z prasy powstańczej. Radiostacja "Burza" pracowała do 11 września - dnia w którym została pogrzebana w gruzach Poczty Głównej. Radiostacja nadawała początkowo własne programy informacyjne a po uruchomieniu "Błyskawicy" retransmitowała jej audycje na fali 52, 1 m, a po ich zakończeniu własne 10-15 minutowe komunikaty. Po kilku dniach za poradą Czesława Brodziaka SP1QP stopień końcowy stacji wyposażono w drugą lampę nadawczą co pozwoliło na podwojenie mocy wyjściowej. Po uruchomieniu radiostacji konstruktor "Burzy" dokonywał również przestrajania odbiorników tak aby pokrywały częstotliwość nadawania stacji.

Replika Schemat
Design i administracja: Karol Grajczyk