Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja RKG/A - radiostacja korespondencyjna grupy armii produkowana była przez firmę Marconi. W latach 1931 - 33 zakupiono 11 sztuk tych radiostacji. Była ona przewidziana do obsługi dowództw na szczeblu operacyjnym, od dowództwa armii wzwyż - łącznie z naczelnym dowództwem. Całość była zamontowana w 3 dużych samochodach typu Renault. Były to: samochód stacyjny z radiostacją, silnikowy z generatorem i osprzętowy. Zasięg łączności 250 - 300km przy pracy telegraficznej i 150km przy pracy fonem. Moc nadajnika to ok. 0,5kW a zakres częstotliwości pracy 200 - 800kHz.

Antena parasolowa: 4 promienie po 20 m rozpięte na maszcie Magiriusa o wadze 150 kg o wysokości 18 m, plus przeciwwaga złożona z czterech układanych na ziemi siatek miedzianych o wymiarach 5,4 x 06 m. Połączone parami siatki były z kolei połączone z aparaturą nadawczo-odbiorczą za pomocą linki o długości 28 m.

Radiostacje zostały zmodernizowane w 1938 roku i uzupełnione nowymi odbiornikami na lampach nowszego typu (na temat tego rozwiązania brak jest dalszych szczegółowych danych). Model ten był jednym z najdłużej używanych w historii sił zbrojnych II Rzeczypospolitej i chociaż w 1939 roku nie odpowiadał wymogom pola walki to odgrywał w dalszym ciągu ważną rolę w systemie łączności armii polskiej.

Radiostacja była dostosowana do pracy telegrafią z kluczowaniem fali nośnej (CW) i z kluczowaniem tonowym (MCW). Nadajnik pracował w zakresie 200-500 kHz a odbiornik - 100-1000 kHz. Dwie radiostacje tego typu mogły utrzymywać między sobą łączność emisją CW na dystansie 500 km, a emisją MCW - na dystansie 300 km niezależnie od pory dnia i warunków terenowych.

Rozwijanie anteny radiostacji RKG/A Samochód Renault MH2 praca na radiostacji RKG/A
Design i administracja: Karol Grajczyk