Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Nasze publikacje :: Dokumenty

Radiostacja polowa E-3 to francuska radiostacja lampowa. Dystrybucją sprzętu zajmowały się składy sprzętu radiotelegraficznego centralne i armijne. Przyjęto też następujący podział zakresu fal:

  • radiostacje samochodowe E-3 ter (w sieci armii), pracowały na falach od 1400 do 1700 m;
  • radiostacje samochodowe E-3 bis (w sieci korpusu), pracowały na długości od 1000 do 1340 m;
  • w sieci radiotelegraficznej dywizji radiostacje E-3 posiadały zakres fal od 600 do 1000 m;
Radiostacje E-3 bis i E-3 ter przybyły do Polski wraz z Armią Hallera z Francji. Przywiozła ona ze sobą 25 sztuk małych radiostacji lampowych tego typu. Wiadomo na pewno, że w 1 Dywizji Strzelców znajdowała się 1 radiostacja E-3 bis.

Radiostacje te oznaczały się małym zasięgiem i przystosowane były do korespondencji na niewielkie odległości. Dlatego też służyć miały do łączności w artylerii i lotnictwie. E-3 były umieszczone na samochodach. Sama radiostacja miała formę skrzyni zamykanej, co nie wyklucza przewożenia ich na wozach taborowych lub w wagonach kolejowych, tak jak to praktykowano. Radiostacje E-3 prawdopodobnie wycofano z użycia do końca lat 20-tych.

Design i administracja: Karol Grajczyk