Get Adobe Flash player
:: Aktualności :: O stronie :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
Monety zastępcze w wojskach łączności
Enigma
Psy meldunkowe
Gołębie pocztowe
Klatka przeciwgazowa dla gołębi pocztowych
Tarcze sygnalizacyjne
Aparaty sygnalizacji świetlnej
Latarnia łączności
Przekazywacz
Design i administracja: Karol Grajczyk