:: Aktualności    2024    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Sztandar dla bdow WOT

Zegrzyński batalion dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczął starania o pozyskanie sztandaru.

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

Wśród żołnierzy batalionu są również członkowie Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.














































Design: Karol Grajczyk