:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Krwiodawcy docenieni

W piątkowe popołudnie 12 kwietnia w Sali widowiskowej legionowskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Władze samorządowe reprezentowali wicestarosta pan Konrad Michalski i prezydent Legionowa pan Roman Smogorzewski.

Wśród uczestników spotkania nie zabrakło naszych kolegów z oddziału - honorowych krwiodawców.

Medalami 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przyznanymi przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża i Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK wyróżnieni zostali dwaj członkowie Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ koledzy Tadeusz Kowalewski i Mieczysław Hucał.Design: Karol Grajczyk