:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Walne zebranie członków Oddziału Zegrze

7 grudnia 2023 odbyło się walne zebranie członków oddziału Zegrze. Głównym celem zebrania było podsumowanie działalności Zarządu Oddziału w roku 2023 oraz przedstawienie zamierzeń na rok 2024.

Na początku zebrania prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał wręczył dwie legitymacje członkowskie. Do naszego grona dołączyli Koledzy Piotr i Paweł. Tym samym w tym roku nasz stan osobowy powiększył się o 7 Koleżanek i Kolegów.

Następnie wręczone zostały wyróżnienia najaktywniejszym w ostatnim okresie członkom oddziału. Wręczone zostały oddziałowe krzyże i medale.

Wyróżnieni zostali również ci, którzy aktywnie z nami współpracują. Komendant CSŁiI płk Paweł Nowotnik otrzymał medal "W uznaniu zasług dla Związku" a Pani Ewa Bielowicz - szefowa Sekcji Wydawniczej CSŁiI krzyż "Za zasługi dla Oddziału Zegrze".

W drodze wyjątku Sekcja Wydawnicza CSŁiI wyróżniona została statuetką Oddziału Zegrze. Zazwyczaj zarezerwowana jest ona dla instytucji a nie ich poszczególnych "komórek".

W dalszej części spotkania po wysłuchaniu sprawozdań uczestnicy zebrania udzielili Zarządowi absolutorium.

W części poświęconej sprawom bieżącym prezes poinformował o zamierzeniach Oddziału na rok 2024. Przedstawił również główne zadania jakimi będą współorganizacja Jubileuszu 30-lecia ŚZPŻŁ i XI Walnego Zjazdu Delegatów Związku oraz planowane zamierzenia w ramach obchodów Jubileuszu 105-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

Zebranie było też okazją do odebrania tegorocznych komunikatów i oddziałowych kalendarzy na rok 2024.

Prezes poinformował również, że dużymi krokami zbliża się premiera filmu poświęcona polskim wynalazcom w dziedzinie łączności wojskowej, w którym Oddział Zegrze miał znaczący udział.

Na zakończenie zebrania prezes ppłk Mieczysław Hucał złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne oraz wręczył oddziałowe bombki choinkowe, tym razem czarne. Pierwsze - chabrowe zostały wręczone rok temu. Tym samym można było skompletować bombki w barwach łączności.
Design: Karol Grajczyk