:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Zegrzyńskie spotkanie z historią

20 listopada w Sali Tradycji CSŁiI odbyło się spotkanie związane z "łącznościową" historią Garnizonu Zegrze. W spotkaniu udział wziął Pan Zdzisław Muzyka z rodziną, komendant CSŁiI płk Paweł Nowotnik, z-ca komendanta ppłk Jarosław Kowalczyk, prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał oraz oficerowie Sekcji Wychowawczej CSŁiI.

Pretekstem do spotkania był artykuł napisany przez Pana Zdzisława o swoim dziadku st. sierż. Stanisławie Muzyka, szefie kompani szkolnej łączności 1 pułku łączności a później 1 batalionu telegraficznego w Zegrzu Południowym. Artykuł ukazał się w najnowszym 40. numerze Komunikatu ŚZPŻŁ Wersja elektroniczna dostępna jest w zakładce "Publikacje" na stronie internetowej ŚZPŻŁ (http://www.szpzl.pl/).

Wzruszającym momentem spotkania było przekazanie na ręce komendanta CSŁiI płk. Pawła Nowotnika pamiątek (odznaczenia i odznak) po st. sierżancie Stanisławie Muzyka do Sali Tradycji Centrum przez jego praprawnuki Alicję i Szymona. Następnie goście zapoznali się z treściami prezentowanymi w Sali Tradycji CSŁiI.

Inicjatorem i koordynatorem spotkania był prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał, co po raz kolejny pokazuje jak bardzo dobra jest współpraca pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki m.in. w zakresie utrwalania i kultywowania tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.


Design: Karol Grajczyk