:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Obchody Święta CSŁiI

24 września w samo południe na serockim Rynku rozpoczęły się obchody Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Część oficjalna rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi Centrum płk. Pawłowi Nowotnikowi przez dowódcę uroczystości.

W trakcie uroczystości wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz wyróżnienia. Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów oraz po raz pierwszy w Serocku pokaz dynamiczny sprzętu łączności będącego na wyposażeniu CSŁiI.

W ramach obchodów zorganizowane zostało miasteczko wojskowe, w którym prezentowany był mobilny sprzęt łączności oraz stanowiska promocyjne gdzie prezentowane było wyposażenie indywidulane oraz przenośny sprzęt łączności.

Na zaproszenie komendanta CSŁiI swoje stanowisko zorganizował Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Prezentowany na nim był historyczny sprzęt łączności wojskowej. Dzięki temu zwiedzający mogli porównać sprzęt współczesny z tym historycznym, liczącym w niektórych przypadkach już ponad 100 lat. Tym razem hitem były "gołębie". Wśród gadżetów niezaprzeczalnie prym wiodły nasze "krówki".

Podczas uroczystości Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał oraz liczne grono członków Oddziału Zegrze.
Design: Karol Grajczyk