:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Radiostacje pokładowe... dla każdego

Analogowe radiostacje pokładowe R-111, R-123Z i R-130 mają swoją długą historię w Wojskach Łączności. Jak wiele innych egzemplarzy sprzętu analogowego przeszły już do historii. Ale nie dla kolekcjonerów i pasjonatów łączności wojskowej.

Dlatego też udostępniamy opracowanie poświęcone tym radiostacjom. Zawiera ono podstawowe dane techniczne, zasadę działania oraz opis płyt czołowych. Zapraszamy do zakładki "Nasze publikacje" http://szpzl-zegrze.waw.pl/publikacje.html na stronie internetowej Oddziału Zegrze.

Autorem opracowania jest prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał, ówczesny wykładowca CSŁiI w Zegrzu. Prace nad skryptem rozpoczęły się jeszcze w Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy a zakończyły w Centrum szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Był to pierwszy wydany w nowoutworzonym CSŁiI w Zegrzu skrypt poświęcony sprzętowi łączności radiowej.

Wszystkie zawarte tam informacje są JAWNE.
Design: Karol Grajczyk