:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Podstawy radiokomunikacji... dla każdego

Bardzo często przy okazji prezentacji sprzętu łączności (w szczególności radiowej) czy to w "necie" czy podczas spotkań środowiskowych spotykamy się z pytaniami dotyczącymi podstawowych parametrów sprzętu. A dlaczego akurat taki zasięg? A co to znaczy "fala odbita"? A co to jest jonosfera? A dlaczego jest zasięg lub go nie ma? Itd. Itp.

Wszystkie te pytania ocierają się o podstawy radiokomunikacji. Oczywiście nie każdy je zna, bo nie musi. Aby ułatwić proces ich poznania na stronie internetowej Oddziału Zegrze w zakładce "Nasze publikacje" http://szpzl-zegrze.waw.pl/publikacje.html zamieściliśmy dwa opracowania o podstawach radiokomunikacji.

Autorem lub współautorem obu jest prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał, ówczesny wykładowca CSŁiI w Zegrzu. Napisane zostały wiele lat temu na potrzeby słuchaczy kierunków radiowych, ale treści są uniwersalne dotyczące wszelakiego sprzętu łączności radiowej, nie tylko wojskowego.

Wszystkie zawarte tam informacje są JAWNE.

Uwaga: Skrypt "Radiokomunikacja - łączność KF" jest przekładem ogólnodostępnej publikacji firmy Harris z małymi zmianami i uzupełnieniami. Oryginalne wydanie w języku angielskim było/jest dostępne na Amazonie w cenie 15 USD. U nas za "free".

Uwaga 2: "Puste" strony powstały podczas przetwarzania na format pdf. I nie oznaczają, że brakuje jakichkolwiek treści.
Design: Karol Grajczyk