:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Przysięga w bdow WOT

8 lipca 2023 roku na Rynku w Serocku odbyła się przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

54 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe złożyło przysięgę na sztandar CSŁiI i zasiliło szeregi batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym podniosłym momencie towarzyszyły im rodziny i znajomi.

W trakcie uroczystości dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz wręczył dowódcy batalionu ppłk. Piotrowi Osińskiemu Chorągiew Wojska Polskiego.

Na zaproszenie dowódcy batalionu Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności podczas uroczystości reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.

W wydarzeniu uczestniczyli również członkowie Oddziału Zegrze pełniący służbę wojskową w batalionie dowodzenia WOT i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Design: Karol Grajczyk