:: Aktualności    2023    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Dziękujemy za życzenia

W imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności chcę serdecznie podziękować za przesłane na moje ręce życzenia świąteczne.


Dziękuję:

 • Szefowi Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego WP
 • Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
 • Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa
 • Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz
 • Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn
 • Dowódcy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Dowódcy 6 batalionu dowodzenia Sił Powietrznych
 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock
 • Dyrektorowi Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Prezesowi firmy KenBIT
 • Prezesowi Oddziału Śrem ŚZPŻŁ

Prezes Zarządu Głównego
Ppłk rez. Mieczysław Hucał
Design: Karol Grajczyk