:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Podsumowanie roku 2022

12 stycznia 2023 odbyło się Walne Zebranie członków oddziału Zegrze. Głównym celem zebrania było podsumowanie działalności w roku 2022 oraz przedstawienie zadań na rok bieżący.

Na początku zebrania prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał wręczył pięć legitymacji członkowskich. Do naszego grona jeszcze w grudniu dołączyli Koledzy Andrzej, Jacek, Marek, Piotr i Robert. Wszyscy otrzymali od prezesa "pakiety powitalne". Tym samym w minionym roku nasz stan osobowy powiększył się o 16 Koleżanek i Kolegów. Tym samym również wyrównaliśmy rekord z roku 2020. Oby tak dalej, aczkolwiek nie chodzi tu o bicie rekordów. Po prostu coraz częściej mamy chętnych do wstąpienia w szeregi ŚZPŻŁ. W tym roku pierwsza deklaracja wpłynęła już 1 stycznia. Obecnie oddział liczy 115 członków.

W dalszej części spotkania po wysłuchaniu sprawozdań uczestnicy zebrania udzielili Zarządowi absolutorium za miniony rok. Następnie zostały przedstawione najważniejsze punkty Planu Pracy Oddziału na rok 2023.

W części poświęconej sprawom bieżącym prezes poinformował o przedłużeniu terminu na składanie kart wpisu do książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ" oraz o rozpoczęciu przyjmowania artykułów to tegorocznego 40 numeru Komunikatu. Ponadto m.in. wręczone zostały zaległe wydawnictwa związkowe (tym którzy do tej pory ich nie odebrali) oraz oddziałowe kalendarze na rok 2023 i inne gadżety.

Design: Karol Grajczyk