:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Sztandar dla RCI Olsztyn


Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn rozpoczęło starania o pozyskanie sztandaru. Utworzony został Komitet Honorowy Fundatorów Sztandaru. W jego skład został zaproszony również prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Termin wręczenia fundowanego Sztandaru został zaplanowany na dzień 18 października br., tj. w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć finansowo Komitet w staraniach związanych z ufundowaniem sztandaru, mogą dokonywać wpłat na specjalnie otwarte konto bankowe. Za dokonane wpłaty zostaną wydane specjalne pamiątkowe cegiełki.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej tak ważnej dla żołnierzy i pracowników RON RCI Olsztyn inicjatywy.

Wpłat można dokonywać na konto:

Numer konta:Bank Pekao SA
Nr rachunku: 86 1240 5598 1111 0011 1870 2145
Tytuł wpłaty:"Wpłata na sztandar dla RCI Olsztyn"

Więcej: https://rciolsztyn.wp.mil.pl/pl/pages/sztandar/


Design: Karol Grajczyk