:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Jubileusz 10-lecia Oddziału Zegrze


2 grudnia 2022 roku odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 10-lecia Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W auli im. płk. Jerzego Ceglarka zebrali się członkowie oddziału, zaproszeni goście i laureaci konkursu plastycznego.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło naszych byłych przełożonych w osobach gen. bryg. Włodzimierza Nowaka, gen. bryg. Janusza Sobolewskiego i płk. Piotra Chodowca.

Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej płk Sławomir Pepłoński, przedstawiciel Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu generalnego płk Jarosław Dąbkowski, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Paweł Nowotnik, Zastępca Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki płk Czcibor Ziemowit Powęska, dowódca batalionu dowodzenia WOT ppłk Piotr Osiński oraz Dyrektor Departamentu Projektów Zbrojeniowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A. pan Marek Małkowski.

Nie zabrakło przedstawicieli dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej i dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Władze samorządowe reprezentowali radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Anna Brzezińska i Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski.

Zaszczycili nas swoją obecnością dyrektorzy muzeów Pan dr. hab. Jacek Szczepański - Dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie i Pan Mariusz Murawski - Dyrektor Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.

Duchowe wsparcie zapewnił dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski.

Prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał w swoim wystąpieniu podsumował 10 lat działalności oddziału. Następnie głoś zabrali goście.

Ppłk rez. Mieczysław Hucał z rąk radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Anny Brzezińskiej otrzymał przyznane przez Marszałka Województwa medal "Pro Mazovia". Jest to wyraz uznania dla działalności całego oddziału na rzecz województwa mazowieckiego.

Podczas wystąpień gości dyrektor Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej Pan Mariusz Murawski przekazał prezesowi oddziału książkę "Radiotelegrafija" z roku 1927, jako zaczątek na rzecz powstania Muzeum Wojsk Łączności.

Następnie zostały wręczone wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Po raz pierwszy wręczone zostały Krzyże "Za zasługi dla Oddziału Zegrze".

W końcowej części spotkania wręczone zostały wyróżnienia dla laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji Jubileuszu 10-lecia Oddziału Zegrze. Laureaci ze Śremu muszą jeszcze chwilę poczekać. Uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie zorganizowana przez Oddział Śrem ŚZPŻŁ w najbliższym czasie. Wystawa prac planowana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Na zakończenie części oficjalnej otwarta została wystawa rysunków satyrycznych związanych z łącznością wojskową autorstwa kolegi Marka Dąbrowskiego. Prace będą eksponowane w Klubie CSŁII (bud. 10) a w połowie stycznie przeniesione zostaną do budynku d. kasyna na terenie "otwartym".

Delegacja Oddziału i władz samorządowych złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą patronowi CSŁiI gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

Uroczystości zakończyło spotkanie koleżeńskie, w trakcie którego furorę zrobiły torty przygotowane przez naszą Koleżankę Iwonę.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Mazowsze serce Polski
Design: Karol Grajczyk