:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Przysięga w bdow WOT


25 września 2022 roku na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

36 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe złożyło przysięgę na sztandar CSŁiI i zasiliło szeregi batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W tym podniosłym momencie towarzyszyły im rodziny i znajomi.

Na zaproszenie dowódcy batalionu ppłk. Piotra Osińskiego, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.
Design: Karol Grajczyk