:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Jubileusz 25-lecia CSŁiI


W dniu 13 września odbyły się uroczystości Jubileuszu 25-lecia Centrum Szkolenia Łączności I informatyki. Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentowali prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał, wiceprezes ppłk rez. Mirosław Pakuła oraz liczne grono członków Oddziału Zegrze.

Podczas uroczystego apelu wręczone zostały wyróżnienia i medale. W uznaniu wieloletniej współpracy na rzecz rozwoju Centrum oraz utrwalania i upamiętniania tradycji i historii wojskowej łączności komendant Centrum płk Paweł Nowotnik wyróżnił medalem Jubileuszowym 25-lecia CSŁiI członków Związku: ppłk rez. Mieczysława Hucała, ppłk rez. Mirosława Pakułę, płk. w st. sp. Witolda Korneszczuka oraz ppłk. Piotra Osińskiego.

Kolejnym punktem obchodów było złożenie wiązanek w miejscach pamięci znajdujących się na terenie kompleksu koszarowego. W imieniu członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wiązankę przed tablicą upamiętniającą patrona CSŁiI gen. bryg. Heliodora cepy złożyła delegacja w składzie ppłk rez. Mieczysław Hucał, płk w st. sp. Witold Korneszczuk i st. chor. sztab rez. Mirosław Posłuszny. Na zakończenie części oficjalnej obchodów odsłonięta została tablica pamiątkowa przez budynkiem nr 4 (blok szkolny).

Na zaproszenie komendanta CSŁiI płk. Pawła Nowotnika Oddział Zegrze wystawił stanowisko promocyjne. W naszym "firmowym" namiocie prezentowany był historyczny sprzęt łączności z okresu II wojny światowej. Obok stanął namiot CSŁiI, w którym prezentowany był współczesny sprzęt łączności. Był to wspaniały pokaz tego czym "wczoraj i dziś" dysponowali i dysponują polscy łącznościowcy w mundurach.

Wszystko udokumentował niezawodny ppor. Rafał Zwierzyński.
Design: Karol Grajczyk