:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Zegrzyńskie tablice pamięci


Ktoś kto przebywał na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki a zwłaszcza w okolicach Bloku Szklonego zauważył dość znaczną ilość kamieni z zamontowanymi na nich tablicami. Są to tablice upamiętniające różne wydarzenia jakie miały miejsce w zegrzyńskim ośrodku szkolenia kadr łączności na przestrzeni wielu lat. Tradycja ta sięga jeszcze okresu gdy funkcjonowała tu Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności.

Dawniej kamienie te stały na skwerku pomiędzy budynkiem internatu a kasynem. Obok było zlokalizowane oczko wodne, dookoła ławeczki. Miło, przyjemnie i zielono.

Niestety jak to u nas bywa nie wszystkim to "pasowało". W pewnym momencie zaczęły się próby dewastacji. Dlatego ówczesny komendant CSŁiI podjął decyzję o przeniesieniu ich na teren "zamknięty", chroniony, co uniemożliwiło dalsze ich niszczenie. Wybrano reprezentacyjny teren przed budynkiem nr 4 popularnie nazywanym Blokiem Szkolnym.

Z czasem pojawiły się kolejne kamienie i kolejne tablice. Niektóre w innym miejscu niż Blok Szkolny. Całość uzupełnił w roku 2019 pomnik ufundowany z okazji 100. lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu, wyjątkowo z tablicami szklanymi.
Design: Karol Grajczyk