:: Aktualności    2022    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Przekazanie obowiązków komendanta CSŁiI


W sobotnie przedpołudnie 2 lipca 2022 roku na placu apelowym zegrzyńskich koszar w obecności sztandaru, pododdziałów i zaproszonych gości odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Dotychczasowy komendant płk Robert Kasperczuk został wyznaczony na stanowisko dowódcy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za dwa lata intensywnej a zarazem bardzo owocnej współpracy ze Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności.

Z dniem 4 lipca stanowisko komendanta CSŁiI obejmie dotychczasowy zastępca płk Paweł Nowotnik. Jest to zmiana historyczna ponieważ nigdy w historii Centrum zastępca nie został komendantem. Płk Nowotnik jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Z Centrum związany jest od 20 lat. Wcześniej zajmował stanowiska wykładowcy, kierownika cyklu, szefa wydziału Dydaktycznego a od sierpnia 2021 roku zastępcy komendanta Centrum.

Gratulujemy i mamy nadzieję na szeroką i owocną współpracę na rzecz utrwalania i upowszechniania historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

Podczas uroczystości Związek reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał oraz liczne grono członków Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ.
Design: Karol Grajczyk