:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Przegląd Łączności


Udało nam się pozyskać pierwszy numer Przeglądu Łączności wydawanego przez Związek Łącznościowców w Londynie. Związek Łącznościowców powstał w roku 1951 i był jednym z późniejszych stowarzyszeń założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Związek Łącznościowców skupiał weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Związek powstał z połączenia różnych kół łącznościowców dawnych dywizji i brygad walczących w Europie i Afryce. W chwili zawiązania liczył około 450 członków. Jego organizatorem i pierwszym prezesem był płk dypl. (później od 1964 roku gen. bryg.) Józef Łukomski, w 1939 roku dowódca łączności Obrony Warszawy, później w niewoli niemieckiej, a w latach 1945 - 46 komendant Szkoły Radiotechnicznej w Rzymie.

Pełna treść biuletynu w wersji elektronicznej znajduje się w zakładce "Nasze publikacje - Inne".

Design: Karol Grajczyk