:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Pierwsza przysięga


W dniu 20 lutego 2022 roku w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się pierwsza w historii przysięga żołnierzy batalionu dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Sformowana niedawno jednostka podlega bezpośrednio dowódcy WOT.

15 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe złożyło przysięgę na sztandar CSŁiI. W tym podniosłym momencie towarzyszyły im rodziny i znajomi. Na zaproszenie dowódcy batalionu ppłk. Piotra Osińskiego Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Design: Karol Grajczyk