:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Nowe pozycje książkowe w naszej biblioteczceZgodnie z obietnicą powiększa się zbiór publikacji w naszej elektronicznej biblioteczce. Zapraszamy do zakładki "Nasze publikacje" celem zapoznania się z aktualnościami. Obecnie prezentujemy cztery nowe pozycje jakie pojawiły się w naszych zbiorach.

Dzięki uprzejmości autora opracowania a naszego przyjaciela Marka Dąbrowskiego możemy udostępnić książkę o Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych, która funkcjonowała w latach 2004 - 2010 w Zegrzu i szkoliła przyszłych podoficerów łącznościowców i informatyków. "Tradycje i współczesność SPWL Zegrze" została wydana w roku 2010.

Kolejna pozycja to opracowanie o patronie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu gen. bryg. Heliodorze Cepie. Autorem wydanej w roku 2014 publikacji jest nasz kolega Mirosław Pakuła. się w naszych zbiorach.

Książka "25 Pułk Łączności - zarys historii" ukazała się w roku 1994 w Białymstoku. Napisana została przez dwóch oficerów ówczesnych żołnierzy pułku. Przedstawia zarys historii, rozmowy z dowódcami oraz obsadę kadrową jednej z najważniejszych w tamtym czasie jednostek Wojsk Łączności.

Ostatnim prezentowanym dziś opracowaniem jest wydana w roku 2019 z okazji 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu książka pt. "Ośrodek szkolenia żołnierzy łączności w Zegrzu 1919 - 2019". Zostały w niej omówione wszystkie ośrodki jakie funkcjonowały w Zegrzu na przestrzeni 100 lat. Zaprezentowana została również baza logistyczna oraz sprzęt na jakim się szkolili słuchacze. Autorami są koledzy Mieczysław Hucał i Mirosław Pakuła.

Design: Karol Grajczyk