:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Zarząd wybrany


9 grudnia 2021 odbyło się Walne Zebranie członków oddziału Zegrze. Głównym celem zebrania było podsumowanie działalności Zarządu III kadencji (2018-2021) oraz wybór władz oddziału na IV kadencję (2021-2024).

Na początku zebrania prezes ppłk Mieczysław Hucał wręczył trzy legitymacje członkowskie. Do naszego grona dołączyli Koleżanka Hanna oraz Koledzy Andrzej i Tomasz. Tym samym w tym roku nasz stan osobowy powiększył się o 11 Koleżanek i Kolegów. Nie był to jednak rekord ponieważ w roku 2020 dołączyło do nas aż 16 osób. Oby tak dalej.

W dalszej części spotkania po wysłuchaniu sprawozdań uczestnicy zebrania udzielili Zarządowi III kadencji absolutorium. Następnie przystąpiono do wyboru władz na IV kadencję. W wyniku głosowania wybrano Zarząd Oddziału Zegrze w następującym składzie:

Mieczysław Hucał - prezes
Emil Suska - wiceprezes
Iwona Banaszek - skarbnik
Piotr Łączyński - sekretarz
Lesław Kurdziel - członek Zarządu.

W części poświęconej sprawom bieżącym prezes poinformował o przygotowaniach do wydania III części książki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ", oraz m.in. wręczone zostały Komunikaty nr 38, książki o sprzęcie łączności (tym, którzy ich jeszcze nie odebrali) oraz oddziałowe kalendarze na rok 2022. Można było zaopatrzyć się też w gadżety oddziałowe oraz odznaki związkowe.

Na zakończenie zebrania prezes ppłk Mieczysław Hucał złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Design: Karol Grajczyk