:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Zegrzyńska Konferencja Łączności

W dniach 19 - 20 października w Zegrzu Południowym odbyła się Konferencja Łączności z cyklu Wojsko - Nauka - Przemysł pod tytułem "Jaka łączność ?". Była to niejako kontynuacja obchodzonego dzień wcześniej święta WŁiI. Organizatorem był Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Związek reprezentował prezes ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Prze dwa dni uczestnicy konferencji dyskutowali nad przyszłością polskiej łączności wojskowej. Jej celem było stworzenie forum wymiany doświadczeń i opinii oraz wskazanie kierunków i potrzeb w obszarze systemu łączności, adekwatnie do dzisiejszych czasów.

Konferencja zaczęła się jednak od akcentu historycznego. Jednym z pierwszych prelegentów był prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał, który przedstawił sprzęt jakim dysponowali polscy łącznościowcy w latach 1918 - 1939. Była to niejako kontynuacja wystąpienia naszego Kolegi ppłk. rez. Mirosława Pakuły, który dzień wcześniej przedstawił struktury wojsk łączności w tamtym okresie. Dzięki przychylności i zgodzie organizatorów prezes mógł również przedstawić tak szerokiemu gremium słuchaczy genezę powstania ŚZPŻŁ, jego cele, zasady członkostwa oraz działalność bieżącą. Mamy nadzieję, że przyniesie to owoce w przyszłości w postaci nowych członków.

Tematyce prelekcji towarzyszyło stoisko zorganizowane w przez Oddział Zegrze, na którym prezentowany był sprzęt łączności z okresu międzywojennego. Nasz pokaz stanowił niejako przejście od historii do współczesności, gdyż obok zorganizowane zostały stoiska z nowoczesnym sprzętem łączności oferowanym polskiej armii przez firmy telekomunikacyjne i informatyczne. Wystawione związkowe pozycje wydawnicze zniknęły w mgnieniu oka. Stoisko zabezpieczali Koleżanka Berta Olszewska oraz Koledzy Mariusz Kiedrowski i Mirosław Posłuszny. Wszystko uwiecznił nasz niezawodny fotograf Rafał Zwierzyński.

Design: Karol Grajczyk