:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Centralne obchody Święta WŁiI

18 października w "kolebce łącznościowców" odbyły się centralne obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki. Organizatorem był Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na zaproszenie szefa Zarządu płk. Piotra Chodowca w uroczystościach udział wzięli prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał, wiceprezes ZG ppłk rez. Mirosław Pakuła oraz członek ZG płk w st. sp. Bogumił Tomaszewski.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona CSŁiI gen. bryg. Heliodora Cepy. Wiązankę w imieniu wszystkich łącznościowców złożył szef ZKiD - P6 SG WP płk Piotr Chodowiec. Towarzyszyli mu komendant CSŁiI płk Robert Kasperczuk oraz prezes ZG ŚZPŻŁ ppłk rez. Mieczysław Hucał. Wiązankę w imieniu członków Związku złożył wiceprezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mirosław Pakuła.

Uroczystości kontynuowane były w Klubie CSŁiI. W ich trakcie prelekcję na temat historii Polskich Wojsk Łączności do 1939 roku wygłosił nasz Kolega ppłk Mirosław Pakuła. Nie zabrakło wyróżnień. Doceniona została działalność Związku. Okolicznościowe ryngrafy od szefa ZKiD - P6 otrzymali ppłk rez. Mieczysław Hucał, ppłk rez. Mirosław Pakuła i płk w st. sp. Bogumił Tomaszewski.

Obchody zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Design: Karol Grajczyk