:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Zmiana ekspozycji

W ramach reorganizacji ekspozycji w Sali Tradycji nasza główna gablota wraz z kilkoma innymi została przeniesiona w chyba najbardziej reprezentacyjne a zarazem ogólnodostępne miejsce w Bloku Szkolnym. Stoi w holu na I piętrze pomiędzy symbolami CSŁiI a portretami byłych komendantów. Z boku przygląda się im patron CSŁiI gen. bryg. Heliodor Cepa.

Ponieważ stanęła obok drugiej naszej gabloty, w której są eksponowane wydawnictwa związkowe więc i my musieliśmy przeprowadzić małą reorganizację eksponatów aby się nie dublowały. W zwolnione miejsce do głównej gabloty trafiły m. in. cegiełka, którą ŚZPŻŁ ufundował na sztandar Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa oraz pamiątkowy ryngraf wręczony nam przez Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia Sztabu Generalnego WP płk. Piotra Chodowca podczas ostatniego X Walnego Zjazdu Delegatów. Do gabloty z literaturą trafiła książka o łącznościowcach gen. Maczka podarowana przez naszą Koleżankę Małgorzatę Kaczyńską.

Sala Tradycji nie była miejscem ogólnodostępnym, wejść tam można było podczas pożegnań czy innych ważnych wydarzeń. Teraz nasze eksponaty są dostępne praktycznie dla każdego kto trafi w mury Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Design: Karol Grajczyk