:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


X WZD za nami

W dniach 24 - 25 września w Zegrzu odbył się X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ponad 40. delegatów podsumowało IX kadencję oraz decydowało o przyszłości Związku.

Obrady rozpoczęły się od wysłuchania Marsza Łączności z roku 1936. Następnie dotychczasowy prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał dokonał oficjalnego otwarcia Zjazdu. Po wystąpieniu prezesa "pałeczkę" przejął prowadzący obrady ppłk rez. Mirosław Pakuła. Nastąpił czas sprawozdań. Na koniec delegaci w głosowaniu udzielili władzom IX kadencji absolutorium.

W tym ważnym dla Związku wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście. Na obrady przybył Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego płk Piotr Chodowiec. Obecny był z-ca Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa płk Czcibor Ziemowit Powęska. Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni reprezentował Komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia płk Robert Pazur. Nie zabrakło naszych byłych przełożonych w osobach gen. bryg. Witolda Cieślewskiego i gen. bryg. Włodzimierza Nowaka. Władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski oraz radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Anna Brzezińska.

W trakcie pierwszego dnia obrad wręczone zostały wyróżnienia instytucjom i osobom wspierającym nasz Związek. Statuetki otrzymały: Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Urząd Miasta i Gminy Serock. Medal "Za zasługi dla Oddziału Zegrze" odebrał płk Czcibor Ziemowit Powęska.

Drugi dzień stał pod znakiem wyborów. Wybierano władze na X kadencję - Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został wybrany ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Design: Karol Grajczyk