:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Wręczenie sztandaru RCI Warszawa

15 września na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość wręczenia sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki w Warszawie.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności reprezentował członek "Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru RCI Warszawa" prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Na prośbę Komendanta RCI płk. Marka Jureckiego w uroczystości asystował sztandar Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Poczet sztandarowy wystawił Oddział Zegrze w składzie: Koledzy Tomasz Malinowski, Piotr Łączyński i Łukasz Tyburski.

Design: Karol Grajczyk