:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Święto CSŁiI

13 września w Zegrzu odbyły się uroczystości związane ze świętem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Jednym z punktów dzisiejszych obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepę.

W imieniu wszystkich członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wiązankę złożył prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Wizyta w Zegrzu była też okazją do wręczenia kolejnej legitymacji członkowskiej Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Z rąk prezesa Zarządu Głównego legitymację otrzymał nowy członek Oddziału Zegrze Kol. Dariusz Cielepa. Witamy w naszych szeregach !
Design: Karol Grajczyk