:: Aktualności    2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Wrześniowe zebranie członków Oddziału

8 września odbyło się kolejne w tym roku zebranie członków Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Omówione zostały zadania zrealizowane od ostatniego zebrania oraz zaprezentowane te do realizacji w najbliższym czasie. Najważniejsze jeszcze we wrześniu, jest nim organizacja X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ. Na październik planowane jest spotkanie integracyjne członków i sympatyków Oddziału. Jak pandemia "pozwoli" to późną jesienią chcemy zorganizować ponowne zwiedzanie Umocnienia Dużego (Fortu Dużego) w Zegrzu.

Oddział "rośnie" w siłę. Ostatnio w nasze szeregi przyjęliśmy czterech nowych członków. W trakcie zebrania jeden z nich mjr Mieczysław Ryng otrzymał legitymację członkowską. Podczas spotkania wręczone zostały też książki o sprzęcie łączności autorstwa prezesa ppłk. Mieczysława Hucała. Założenie jest takie, ze jej egzemplarz otrzyma każdy członek Związku.

Następne zebranie, tym razem Walne planowane jest na początku grudnia.Design: Karol Grajczyk