:: Aktualności    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Sala Tradycji RCI Warszawa

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzenia Sali Tradycji Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie. RCI kultywuje m.in. tradycje Centralnego Węzła Łączności MON oraz 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

W Sali Tradycji znalazło się miejsce dla historii jednostek wojskowych łączności, których tradycje kultywuje RCI. Na honorowym miejscu znajduje się postać patrona płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego.

Jak przystało na jednostkę wojsk łączności znalazło się również miejsce dla "reprezentantów" etatowego sprzętu, który w przeszłości był na wyposażeniu jej poprzedniczek. Historia sięga do okresu przedwojennego ponieważ wśród prezentowanych jednostek sprzętu znajduje się telefon monterski MB-37.

Regionalne Centrum Informatyki z niecierpliwością oczekuje na bardzo ważne wydarzenie w jego historii jakim jest wręczenie sztandaru, a które zostało przełożone na okres późniejszy z powodu panującej epidemii.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności od wielu lat współpracuje z łącznościowcami i informatykami tworzącymi obecnie Regionalne Centrum Informatyki a wcześniej 4 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Bardzo dziękujemy Komendantowi Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie Panu płk. Markowi Jureckiemu za możliwość zwiedzenia Sali Tradycji.
Design: Karol Grajczyk