:: Aktualności    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Dołącz do nas !


Komunikat nr 37

37 numer Komunikatu ŚZPŻŁ ujrzał światło dzienne.

Najnowszy numer otwiera artykuł prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ podsumowujący mijający rok w działalności Zarządu Głównego. Tradycyjnie, w dalszej części Komunikatu prezesi przedstawiają działalność poszczególnych oddziałów za ostatni okres.

Kolejne artykuły poświęcone są szeroko pojętej tematyce dotyczącej jednostek wojskowych. Między innymi dowiemy się o łączności w sierpniu 1920 podczas walk w okolicach Zegrza, szkoleniu łącznościowców w WOT a na koniec nieco informacji o Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie.

W dalszej części znajdziemy artykuły poświęcone wspomnieniom łącznościowców. Rozpiętość czasowa jest bardzo duża. Pierwszy dotyczy wspomnień o Wacławie Musiale, który walczył jako łącznościowiec w szeregach dywizji gen. Maczka, a w ostatnim płk dr Ireneusz Fura wspomina lata dowodzenia CSŁiI.

Na koniec nieco wiadomości na temat sprzętu. Poczynając od tego czym walczyli łącznościowcy w wojnie polsko-bolszewickiej a kończąc na najnowocześniejszych radiostacjach programowalnych.

Wersja elektroniczna Komunikatu jest dostępna w zakładce "Publikacje" na stronie internetowej ŚZPŻŁ - www.szpzl.pl.

Zapraszamy do lektury.
Design: Karol Grajczyk