Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Porozumienie podpisane

25 czerwca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Światowym Związkiem Polskich Żołnierzy Łączności a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Jest to formalne usankcjonowanie wieloletniej współpracy pomiędzy obiema stronami.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy od chwili powstania w roku 1993 aktywnie współpracuje z zegrzyńskim ośrodkiem szkolenia kadr łączności. Początkowo z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Łączności a od 1997 roku z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W swojej działalności staramy się kształtować w społeczności lokalnej pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych oraz upowszechniać tradycje i historię wojsk łączności i informatyki. Regularnie bierzemy aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Od roku 2012 na terenie Garnizonu Zegrze aktywnie działa Oddział Zegrze naszego Związku. Od września 2013 roku na terenie kompleksu koszarowego w Zegrzu znajduje się siedziba zarówno Zarządu Głównego jak i Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Porozumienie podpisali komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura oraz prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.
Design: Karol Grajczyk