Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Zegrzyńska Sala Tradycji

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Dokumentacja fotograficzna prezentuje stan z kwietnia 2020 roku.

W ubiegłym roku w ramach przygotowań do obchodów Jubileuszu 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu, z inicjatywy komendanta CSŁiI płk. dr. Ireneusza Fury przeszła ona gruntowny remont.

Sala Tradycji obejmuje trzy pomieszczenia. W pierwszym prezentowany jest historyczny sprzęt łączności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że duża część eksponatów pochodzi z Muzeum Wojsk Łączności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności , które stworzył ś.p. płk Stanisław Markowski, wieloletni prezes Związku. W roku 2008 eksponaty zostały przekazane do Sali Tradycji CSŁiI. W drugim pomieszczeniu, mającym rangę oficjalnego odbywają się m.in. pożegnania żołnierzy odchodzących do innych jednostek wojskowych czy kończących zawodową służbę wojskową. Tutaj znajduje się m.in. gablota poświęcona Światowemu Związkowi Polskich Żołnierzy Łączności. W trzecim, najmniejszym prezentowane są sylwetki byłych komendantów zegrzyńskiego ośrodka oraz sylwetki absolwentów, którzy otrzymali stopnie generalskie.

Jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak Sala Tradycji wyglądała przed kilku laty to zapraszamy na stronę internetową oddziału Zegrze do wirtualnego jej zwiedzania:

Część muzealna - http://szpzl-zegrze.waw.pl/muzeum2/muzeum.html
Sala Tradycji - http://szpzl-zegrze.waw.pl/muzeum/salatradycji.html


Design i administracja: Karol Grajczyk