Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Okolicznościowa prelekcja

Ostatnim akcentem Jubileuszu 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu była prelekcja wygłoszona na ten temat w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku w dniu 15 września. Prelegentem był prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mieczysław Hucał.

Prelegent omówił dzieje ośrodka szkolenia łącznościowców w Zegrzu na przestrzeni 100 lat oraz rozwój sprzętu łączności, który nierozerwalnie związany jest ze szkoleniem. Po prelekcji był czas na wymianę poglądów, dyskusje i autografy współautora książki (napisana wspólnie z Mirosławem Pakułą) o zegrzyńskim ośrodku.
Design i administracja: Karol Grajczyk