Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Drugie posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w IX kadencji

Zgodnie z Rocznym Planem Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się w Zegrzu drugie w IX kadencji posiedzenie Zarządu Głównego.

Główne zagadnienia omawiane i rozpatrywane na posiedzeniu:
  • Podsumowanie działalności Związku w roku 2018;
  • Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018;
  • Przyjęcie Rocznego Planu Działalności Związku na rok 2019;
  • Omówienie planu wydawniczego na rok 2019;
  • Sytuacja personalna w oddziale Białobrzegi.

Design i administracja: Karol Grajczyk