Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Czas rozliczeń - Walne Zebranie Oddziału

W dniu 5 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania kolejnych 3 lat funkcjonowania naszego Oddziału. Jednocześnie zgodnie ze Statutem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności podczas Walnego Zebrania dokonano wyboru władz na III kadencję.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał. Serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie, a zwłaszcza tych, którzy przybyli spoza Zegrza i tych którzy wzięli udział po raz pierwszy.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów z Oddziału - Leszka Sobotki, Włodzimierza Bławdziewicza i ks. Antoniego Humeniuka. Następnie prezes Oddziału wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi płk. Jerzemu Tatarowi. Kol. Tatar jest trzecią osobą, która wzmocniła nasz Oddział w ostatnim czasie.

W dalszej części zaprezentowane zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału za II kadencję, czyli lata 2016 - 2018. Kolejne trzy lata istnienia zegrzyńskiego Oddziału były okresem bardzo aktywnego działania. Poza wewnętrzną działalnością związkową członkowie Oddziału współpracowali aktywnie ze społecznością lokalną. W sumie uczestniczyliśmy w wielu imprezach dla społeczności lokalnej oraz akcjach charytatywnych. Braliśmy czynny udział w obchodach rocznicowych i uroczystościach państwowych. Jednymi z najważniejszych przedsięwzięć w drugiej kadencji były organizacja obchodów 5. lecia naszego Oddziału oraz 25. lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności połączonych z wręczeniem sztandaru. Bardzo ważnym wydarzeniem była organizacja IX Walnego Zjazdu delegatów Związku.

Na zakończenie wystąpienia Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalności związkowej, zarówno tym bardziej jak i mniej aktywnym. Wszyscy dołożyli swoją "cegiełkę" do tego jak postrzegany jest Nasz Oddział po kolejnych trzech latach działalności.

Rozpoczęły się głosowania. Przegłosowano przyjęcie sprawozdania finansowego i z pracy Zarządu Oddziału za II kadencję a następnie głosowano udzielenie absolutorium. Członkowie Oddziału jednogłośnie udzielili absolutorium swojemu Zarządowi.

Szczególne gorące podziękowania należą się również najaktywniejszym w minionym roku członkom oddziału. 5 osób zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi.

Następnie przystąpiono do wyboru władz Oddziału na kolejną kadencję. Wolą zgromadzonych na zebraniu, Oddziałem Zegrze w kolejnych trzech latach kierować będzie Zarząd w składzie:

  • Prezes - Mieczysław Hucał
  • Wiceprezes - Emil Suska
  • Skarbnik - Justyna Sadurek
  • Sekretarz - Iwona Banaszek
  • Członek Zarządu - Lesław Kurdziel

W dalszej części zebrania przedstawione zostały główne zamierzenia Oddziału na rok 2019 oraz zadania bieżące czekające nas w najbliższym czasie.


Design i administracja: Karol Grajczyk