Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Sprzęt łączności polskich formacji wojskowych podczas WW1

W czasie I wojny światowej poszerzyła się skala i tempo prowadzonych operacji wojskowych. Stworzyło to konieczność koordynacji działań na wszystkich szczeblach dowodzenia. Zaczęły powstawać pododdziały łączności. Istniały one także w polskich formacjach wojskowych w Austro-Węgrach, Rosji i Francji.

O ich wyposażeniu 2 grudnia w filii "Piaski" Muzeum Historycznego w Legionowie opowiedział prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk Mieczysław Hucał.

Prelegent, który jest kolekcjonerem sprzętu łączności, omówił organizację pododdziałów łączności w poszczególnych formacjach oraz środki łączności telegraficznej, telefonicznej i radiowej. Nie zabrakło też informacji na temat środków łączności, o których rzadko się mówi, mniej popularnych lub nawet nie kojarzonych z łącznością.

Ppłk Mieczysław Hucał zaprezentował także wybrane egzemplarze sprzętu ze swojej kolekcji, w tym najnowszy nabytek - "biały kruk" czyli telefon jaki używany był w Legionach Polskich. Na koniec prelegent zorganizował mini konkurs dla uważnych słuchaczy. Do wygrania były książki "Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat", której autorem jest prowadzący spotkanie.

Prelekcji wysłuchali m.in. Prezes Honorowy Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. Edmund Smakulski oraz redaktor naczelny miesięcznika "Świat Radio" Pan Andrzej Janeczek.

Prelekcja była transmitowana na Facebooku dzięki Panu Piotrowi Michalczykowi. Materiał ze spotkania pojawi się także w serwisie Youtube.


Design i administracja: Karol Grajczyk