Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 24 października odbyło się pierwsze w IX kadencji posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wziął Prezes Honorowy Związku gen. bryg. Edmund Smakulski.

Pierwszym punktem spotkania było podpisanie protokołu przekazania obowiązków prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ. Protokół podpisali ustępujący prezes gen. bryg. Edmund Smakulski i nowo wybrany na IX WZD prezes Zarządu Głównego ppłk Mieczysław Hucał.

W dalszej części wiceprezes ppłk Mirosław Pakuła poinformował o stanie zaawansowania Komunikatu 35. Komunikat jest w trakcie składania natomiast jego wydruk może się opóźnić z powodu remontu pomieszczeń drukarni.

Następnie został omówiony planowany udział Związku w obchodach 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Jednym z głównych punktów będzie wystawa sprzętu łączności w Muzeum Historycznym w Legionowie, której współorganizatorem będzie oddział Zegrze. Otwarcie planowane jest podczas Nocy Muzeów 18 maja 2019 roku.

W końcowej części posiedzenia dyskutowano nad propozycjami do Planu Działalności Związku na rok 2019.

Design i administracja: Karol Grajczyk