Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ cz. II

Ujrzała "światło dzienne" druga część książki Kol. Jana Kowalskiego "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności". Wartością każdej organizacji są ludzie stąd też główną częścią książki są biogramy naszych Koleżanek i Kolegów, którzy nie zdążyli podać danych do pierwszego wydania bądź dołączyli do nas po jego wydaniu.

Książka zawiera również obszerną historię światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Znajdziemy tutaj również wykazy osób wyróżnionych przez Związek tytułami honorowymi, wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku" oraz wyróżnionych medalem "W uznaniu zasług dla Związku". Całość zamyka wykaz członków wykazanych w biogramach z podaniem części książki i strony na której dane te się znajdują.


Design i administracja: Karol Grajczyk