Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


Walne Zebranie Oddziału

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zegrze, na którym dokonano podsumowania 5 roku funkcjonowania naszego Oddziału.

Zebranie otworzył Prezes Oddziału ppłk Mieczysław Hucał, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na zebranie. Po zakończeniu części wstępnej zaprezentowane zostało sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału za rok 2017. Piąty rok istnienia zegrzyńskiego Oddziału był kolejnym okresem bardzo aktywnego działania. Poza wewnętrzną działalnością związkową członkowie Oddziału współpracowali aktywnie ze społecznością lokalną uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych na jej rzecz.

W dalszej części zebrania przedstawione zostały główne zamierzenia Oddziału na rok 2018. Poza zadaniami realizowanymi na rzecz Oddziału i społeczności lokalnej czekają nas bardzo ważne zadania realizowane na rzecz Związku. Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu 25-lecia Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Główne obchody planowane są na wrzesień i odbędą sie w Zegrzu. Stąd nasz Oddział będzie odgrywał kluczową rolę w ich przygotowaniu. Integralną częścią obchodów będzie IX Walny Zjazd Delegatów Związku, który wybierze władze naczelne na kolejną kadencję w latach 2018 - 2021. Kolejnym zadaniem, które realizuje Oddział jest praca w Komitecie Fundacyjnym Sztandaru Związku, który ma być wręczony podczas obchodów Jubileuszu we wrześniu.

Na zakończenie zebrania prezes Oddziału jeszcze raz podziękował wszystkim za działalność w minionym roku i poprosił o zaangażowanie w bieżącym abyśmy wywiązali się ze stojących przed nami zadań w roku bieżącym nie gorzej niż poprzednio. Szczególnie gorąco podziękował członkom Zarządu Oddziału za pracę w minionym roku a szczególnie za wsparcie w przygotowaniu i realizacji obchodów 5-lecia Oddziału, które miały miejsce w grudniu 2017r.


Design i administracja: Karol Grajczyk